zamknij
Informujemy, że na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.
Cogito Noster
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Wysoki kontrast
Znajdź nas na Facebook’u: Cogito Noster - facebook

O nas

Współpraca i partnerzy

Stowarzyszenie „Validus” powstało w 2004 roku. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 30 członków. Obecnie członkami stowarzyszenia są głównie pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Cogito Noster w Rybniku, tam też mieści się siedziba Stowarzyszenia.

Celem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim promocja zdrowia psychicznego oraz integracja działań pomocowych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również kształtowanie i upowszechnianie postaw tolerancji i równego traktowania osób chorych psychicznie, a w szczególności:

  • szeroko pojęta psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.
  • propagowanie zasad higieny psychicznej i technik rozładowania stresu.
  • psychoedukacja środowiska lokalnego mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi i deprecjonowaniu ich rodzin.
  • wytwarzaniu atmosfery równych szans i równego traktowania w sprawach życia codziennego oraz poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • inspirowanie oraz skoordynowanie lokalnej sieci wsparcia środowiskowego.
  • wsparcie i wszechstronna pomoc osobom z problemem zaburzeń zdrowia psychicznego, jak również osobom zagrożonym wysokim poziomem stresu.
  • podejmowanie działań na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej.
  • wspieranie instytucji i osób fizycznych.

Nasi partnerzy